Etiket: Salyangoz Nasıl Pişirilir?

Salyangoz Nasıl Pişirilir?, Kabuklu ve çıplak bir canlıdır. Deniz, tatlı su ve karada yaşar. Yağışlı ve nemli bölgelerde rastlanır. Karından...
04.02.2021
1.849